OKS in Pivovarna Laško Union s skupno kampanjo ozaveščata o pomenu izginjanja ledenikov za življenje in zimske športe

OKS in Pivovarna Laško Union s skupno kampanjo ozaveščata o pomenu izginjanja ledenikov za življenje in zimske športe
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS) s svojim dolgoletnim partnerjem Pivovarno Laško Union (PLU) pričenja komunikacijsko kampanjo »Misija: Triglavski ledenik v Peking«. Gre za večmesečno ozaveščevalno kampanjo, s katero bosta v sodelovanju s partnerji javnosti približala problematiko izginjanja alpskih ledenikov in ozaveščala o posledicah globalnega segrevanja ozračja za življenje in zimske športe.
 
Kampanja bo spremljala pot vzorčnega kosa ledeniškega ledu Triglavskega ledenika, ki bo s hibridnim vozilom potoval od Slovenije do Kitajske na XXIV ZOI, ki se pričenjajo 4. februarja 2022, Kampanja združuje deležnika s področja znanosti, okoljevarstva, športa in gospodarstva, podprla pa sta jo tudi Predsednik RS, ki je častni ambasador projekta in Mednarodni Olimpijski komite (MOK).
 
Prisotnost ledenikov je ključna za obstoj gorskih ekosistemov, hkrati pa predstavlja enega pomembnejših virov pitne vode za širše regije v njihovi okolici. Po podatkih Evropske agencije za okolje (EEA) bi lahko do leta 2100 izginilo do 84 % evropskih ledenikov. To bi pomenilo nepopravljivo spremembo za naše okolje, zato je pomembno, da si jih družba na vseh ravneh prizadeva ohraniti. Njihova neposredna povezanost z zimskimi športnimi aktivnostmi postavlja pod vprašaj možnost izvedbe ZOI, saj postaja vse več svetovnih olimpijskih prestolnic pretoplih za izvedbo iger.

Analiza ledu bo ponudila zgodovinski vpogled v podnebne spremembe v Sloveniji 

Po ugotovitvah Geografskega Inštituta Antona Melika ZRC SAZU (GIAM), ki izvaja dolgoročne meritve in analize Triglavskega ledenika in ledenika pod Skuto, je dokončno izginotje Triglavskega ledenika po 20.000 letih skoraj neizbežno. »Površina Triglavskega ledenika danes znaša le še slabega pol hektarja, kar je skoraj tridesetkrat manj kot ob začetku meritev leta 1946,« pojasnjuje mag. Miha Pavšek, vodja raziskovalne ekipe Geografskega inštituta Antona Melika, in dodaja: »Da bi ledenike ohranili, moramo kar se da hitro in učinkovito zaustaviti naraščajoče temperature ozračja. Pri tem lahko pomaga prav vsak posameznik – le razumeti moramo, kako.« 

Kampanja nastaja kot nadaljevanje pobude “Beli vrhovi”, ki jo kot del aktivnosti na področju trajnosti izvaja blagovna znamka Laško z Geografskim inštitutom Antona Melika, OKS in ostalimi partnerji v prizadevanju za ohranitev gorskih habitatov v Sloveniji.
V okviru neodvisne raziskave slovenskih ledenikov je geografski inštitut novembra izvedel prvi odvzem ledeniških vzorcev na Triglavu, ki so bili prepeljani v Raziskovalno postajo ZRC SAZU Barje. Z izsledki analize odvzetih vzorcev ledenika bo inštitut nadaljeval dolgoletno študijo, ki jo na ledeniku izvajajo že od leta 1946

Geografski inštitut sedaj med drugim izvaja analize prostorninske gostote in mase vzorcev ledeniškega ledu, s katerimi bodo podali prve ocene starosti in strukture ledu Triglavskega ledenika. Nato bo sledila analiza ledeniške vode. Inštitut bo v prihodnjem letu z uporabo več metod (t. i. multiproksi) nadaljeval serijo različnih neodvisnih analiz ledu in ledeniške vode ter z dognanji sestavil širšo sliko razumevanja zgodovine Triglavskega ledenika. Ker določenih meteoroloških analiz ledu v 75-letni zgodovini raziskovanja Triglavskega ledenika stroka še ni izvedla, bodo rezultati podali zgodovinski vpogled podnebnih sprememb v zadnjih stoletjih v Sloveniji.

Olimpijska pot Triglavskega ledeniškega koščka “Tolija” do Pekinga simbolično ponazarja največji izziv naše generacije

OKS in blagovna znamka Laško v skupni kampanji združujeta moči na področju komunikacije z javnostjo in bosta s pridruženimi partnerji projekta na poti do Pekinga ozaveščala o nujnosti sprememb, ki jih moramo kot družba pričeti izvajati za omejitev hitrosti naraščajočih temperatur ozračja.
 
Eden od že analiziranih vzorcev ledu, simbolno poimenovan “Triglav Olympic Legendary Ice” (Triglavski olimpijski led) oz. kratko “Toli”, bo s hibridnim vozilom od decembra letos do februarja prihodnjega  leta, potoval skozi devet držav in 10 olimpijskih mest, od Triglava do Pekinga. V času trajanja iger se bo led počasi talil in s svojim izginjanjem simbolno opozarjal na posledice globalnega segrevanja ozračja, ki so vidne v izginjanju zim, zimskih ekosistemov, zimskih športov in nenazadnje zimskih olimpijskih iger. Ledeniško vodo bosta partnerja po zaključku športnega spektakla v Pekingu pripeljala nazaj v Slovenijo, kjer bo razstavljena v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani
 
Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez pojasnjuje: »Do leta 2050 bi lahko bila več kot polovica območij gostiteljic zimskih olimpijskih iger pretopla za izvedbo dogodka. Po drugi strani so bile igre v Tokiu 2020 izmerjene kot najbolj vroče v olimpijskih zgodovini. Okoljske spremembe, s katerimi se soočamo, predstavljajo ogromen izziv, ne le za organizacijo in izvedbo, temveč tudi za obstoj določenih športnih disciplin. Na Triglavskem ledeniku so se kalile slovenske olimpijske legende in kovale slovenske olimpijske kolajne. Danes ga skoraj več ni. Združevalna moč športa in duh olimpijske solidarnosti sta ključna za zajezitev okoljskih sprememb – vsi moramo odigrati svoj del in napraviti korake v pravo smer. Slovenci veljamo za olimpijski fenomen in verjamem, da lahko z vzorom vodimo tudi na poti reševanja prihodnosti našega planeta.«
 
Zooullis Mina, glavni direktor Pivovarne Laško Union poudarja: »Z naraščajočo hitrostjo podnebnih sprememb in njihovih učinkov na naše življenje postaja podpora in pomoč znanosti pomembnejša kot kadarkoli. V Pivovarni Laško Union svojo vlogo in odgovornost vidimo predvsem v podpiranju prizadevanj stroke in partnerskem sodelovanju s ciljem ozaveščanja širše javnosti. Veseli me, da skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije ter drugimi partnerji sooblikujemo ambiciozen trajnostni projekt »Misija: Triglavski ledenik do Pekinga«. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi uspeli k drobnim okoljevarstvenim korakom spodbuditi širšo javnost in doseči sinergijske učinke za zaščito in ohranjanje gorskih habitatov.« Ob tem dodaja, da je projekt del pobude 'Beli vrhovi' in dolgoročne komunikacijske platforme »Drobni koraki za bele vrhove«, ki ju PLU izvaja z blagovno znamko Laško na področju okoljevarstva. Prav ohranjanje gorskih habitatov je neločljivo povezano s kraljestvom Zlatoroga – ikoničnega emblema blagovne znamke Laško.
 
Projekt s podporo Predsednika Republike Slovenije in Mednarodnega olimpijskega komiteja

Častno pokroviteljstvo projekta je z besedami pospremil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor: "Skrb za okolje je odločilna za prihodnost sveta. Učinki segrevanja podnebja v glavnem niso vidni nemudoma in s prostim očesom, zato se lahko slepimo, da niso tako uničujoči, toda izginjanje ledenikov ponuja tako neizpodbiten dokaz o njihovi rušilni moči, da ga nihče ne more spregledati. Prepričan sem, da lahko “Misija: Triglavski ledenik do Pekinga” pomaga, da se bo še več ljudi zavedlo, da je prav od naše generacije odvisno, kako bodo živele prihodnje." 
 
Pot ledenika do Pekinga bo v celoti trajnostno obarvana. Hibridno vozilo, za volanom katerega bo sedel Ciril Komotar, novinar s področja avtomobilizma in mobilnosti ter vloger, se bo v Evropi ustavljalo tako v olimpijskih prestolnicah, kot mestih, ki se ponašajo z najnaprednejšimi trajnostnimi rešitvami za energijsko učinkovitost in nizkoogljično družbo. 

Ljudje bodo lahko tedensko spremljali potovanje ter se seznanili s primeri dobrih praks in praktičnimi nasveti, kaj in kako spremeniti v svojem vsakdanu, da bi z majhnimi koraki prispevali svoj del k globalni spremembi. Na spletni strani ledenik.olympic.si bodo uporabniki lahko dostopali do strokovnih nasvetov s področij trajnostnega transporta, trajnostne prehrane, okoljsko odgovornega odnosa do gorskih območij, učinkovite porabe energije in učinkovitega ravnanja z odpadki. Nasveti, imenovani »Olimpijski koraki«, bodo zbrani v digitalne knjižice, ki jih je OKS razvil skupaj s Centrom za energetsko učinkovitost (CEU) Inštituta Jožefa Štefana, Slovensko planinsko zvezo in Triglavskim narodnim parkom.
 
OKS in PLU bosta ob povratku in umestitvi vode staljenega delčka vzorca ledenika v Slovenski planinski muzej v Mojstrani izvedla tudi zasajevanje dreves. S tem bosta organizatorja kampanje nevtralizirala izpuste toplogrednih plinov, ki bodo nastali pri izvedbi projekta. 
 
»Misija: Triglavski ledenik do Pekinga« predstavlja vzoren primer trajnostnega projekta, ki gradi na vrednotah olimpijskega gibanja. Gre za prvi projekt na področju trajnosti, ki ga je v 30-letni zgodovini OKS podprl tudi Mednarodni olimpijski komite. James Macleod, direktor Olimpijske solidarnosti in odnosov z nacionalnimi olimpijskimi komiteji izpostavlja: »Jasno je, da je svet v boju proti podnebnim spremembam zdaj tudi v bitki s časom. Kot nosilec olimpijskega gibanja ima Mednarodni olimpijski komite odgovornost, da na področju segrevanja ozračja vodi z zgledom in predstavlja del rešitve. Slovenski olimpijski komite ponotranja to idejo in je s projektom »Misija: Triglavski ledenik do Pekinga« pokazal tako kreativnost kot vzor pri ozaveščanju na področju izginjanja ledenikov. Projekt s ponosom podpiramo in upamo, da postane navdih širšemu vključevanju športnih organizacij v okvirne aktivnosti »Šport za okoljsko delovanje« Organizacije Združenih Narodov in Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi okolja.«
 
Kampanja povezala nevladne organizacije, zasebni sektor in mednarodno športno-diplomatsko skupnost
 
Projekt je po osnovni pobudi geografskega inštituta sprožil širše povezovanje strokovnih organizacij, tako na področju okoljevarstva in zaščite gorskih področij, kot tudi na področju energetske učinkovitosti. Od avgusta letos projekt nastaja v sodelovanju med Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU kot izvajalcem raziskav na slovenskih ledenikih; Pivovarno Laško Union in Olimpijskim komitejem Slovenije kot organizatorjema projekta; Triglavskim narodnim parkomPlaninsko zvezo Slovenije in Slovenskim planinskim muzejem, Slovensko turistično organizacijo kot vodilnimi okoljskimi partnerji ter Centrom za energijsko učinkovitost Inštituta Jožefa Stefana kot partnerjem na področju izobraževanja javnosti.
 
Franci Petek, v.d. direktorja Zavoda za Šport RS Planica in ambasador projekta “Misija: Triglavski ledenik v Peking: “Če pomislim na svoje treninge pred tridesetimi leti in zime takrat, me še vedno preseneti kako hitro se je svet spremenil. Kot geograf razumem, da se okolje preoblikuje v čisto drugačnem ritmu kot smo ga sposobni dojemati ljudje, a to kar spremljamo skozi zadnja desetletja, je nekaj novega. Slovenci in predvsem slovenski šport je z ledeniki povezan bolj kot si marsikdo misli. Ne le, da so oblikovali naše gore, pustili za seboj Blejsko in Bohinjsko jezero, na ostankih njihovih površin danes smučamo, prek njih se vzpenjamo na naše najvišje vrhove. Pod Poncami navijamo, ko se naši skakalci spuščajo izpod ledeniške krnice. Ledeniki so del naše narodne identitete.  Zame je zavest o nujnosti njihove zaščite izjemnega pomena in ponosen sem, da lahko sodelujem kot ambasador projekta “Misija: Triglavski ledenik do Pekinga”. Pred tem koščkom ledu je dolga pot, a nič manjša in pomembnejša od tiste, ki jo bomo morali skupaj prehoditi v boju proti podnebnim spremembam.”
 
Jože Rovan, predsednik Planinske zveze Slovenije: »Nepredstavljivo se mi zdi, kako zelo se je naš najvišji ledenik skrčil v eni sami življenjski dobi planinca. Spomnim se, da je na ledeniku nekoč obratovala manjša žičnica, smučalo se je celo leto. Na vroč poletni dan danes pa je tam le še nekaj ledenih zaplat. V gorah so spremembe precej bolj vidne, lednega plezanja v Sloveniji skoraj več ni. Pot, ki smo jo pred desetletji markirali na krnici ledenika, pa danes teče po melišču. Projekti, kot je »Misija: Triglavski ledenik do Pekinga«, me navdajajo z optimizmom, da lahko v gorah še zadržimo sneg, led in zimo. Le tako bodo tudi generacije, ki prihajajo za nami, lahko uživale naravne danosti slovenskega visokogorja.«
 
Pridruženi partnerji projekta so še AMZS kot partner za področje mobilnosti in varnosti na poti do Pekinga, in Europlakat kot komunikacijska partnerja projekta  ter blagovna znamka Elan kot posebni projektni partner na področju komunikacije in ustvarjanja vsebin. 
 
Olimpijski komite Slovenije je h komunikaciji projekta uspešno pozval nacionalne olimpijske komiteje v državah na poti do Pekinga. Delček slovenskega ledenika se bo tako do Pekinga ustavljal na legendarnih prizoriščih, kot so Bolzano, Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen, München, Oslo, Lillehammer, Stockholm, Helsinki in Moskva. V krajih, kjer so slovenski olimpijci že pisali zgodovino, bo s tokratno misijo pogled uprt v prihodnost. 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji